AKTUALNOŚCI

 • Dzień Dziecka
  Dzień dziecka

 • Życzenia Wielkanocne
  Życzenia Wielkanocne

 • Koncentratory tlenu.

  Informujemy iż szpital posiada koncentratory tlenu finansowane przez NFZ.
  Aby otrzymać koncentrator tlenowy, chory musi spełniać kryteria określone przez NFZ.

 • Życzenia Świateczne i Noworoczne
  Życzenia Świąteczne i Noworoczne

 • Brakowanie(zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów
  Brakowanie_dok_01011981-31122001.png

  Wniosek do pobrania:
  WNIOSEK_PORADNIA-2.odt

 • Światowy Dzień AIDS
  AIDS.png

 • Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.
  Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Kampanie informacyjne organizowane w ramach EAAD i WAAW mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Konsekwencją zjawiska antybiotykooporności jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.

  ANTYBIOTYKI NIE

 • Aparat RTG przyłóżkowy już w Wodzisławiu Śl.

  Specjalistyczny sprzęt o wartości 482 500,00 zł został zakupiony ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie zawartej umowy nr z dnia 04.07.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 17.10.2022 r. na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przekazanych przez Wojewodę Śląskiego.

  Aparat przyłóżkowy RTG z dawkomierzem i wózkiem został dostarczony do szpitala. Będzie służył do prześwietlenia chorych w najcięższych stanach, dla których przemieszczanie do Pracowni RTG byłoby trudne i niebezpieczne. Ułatwi pracę pracownikom szpitala i zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19.

 • Spotkanie

  W piątek tj. 29 października 2022r. Szpital nasz odwiedziła Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialna za służbę zdrowia.
  Spotkanie miało charakter roboczy.
  Dziękujemy bardzo.

  Spotkanie

  Spotkanie • Odwiedziny
  odwiedziny_III.jpg

 • Szanowni Państwo,

  informujemy iż projekt zgłoszony do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego edycja IV został zakwalifikowany do głosowania i w dniach od 24.08- 12.09.2022r. będzie można oddać swój głos, tym samym przyczynić się do rozwoju i unowocześnienia naszego szpitala.

  MBO-0009/P3/22 "Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim"  Celem zadania "Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim" jest założenie monitoringu i wymiana centrali telefonicznej. Szpital zarządza terenami o powierzchni 9,7ha w większości zalesionymi. Zadanie pozwoli na monitorowanie obiektów szpitalnych i osób przebywających w ich obrębie. W szpitalu istotną rolę odgrywa telekomunikacja. Nowy system telekomunikacji wraz z nowoczesną centralą telefoniczną usprawni w znaczący sposób kontakt pomiędzy pacjentami, personelem oraz zewnętrznymi instytucjami współpracującymi ze Szpitalem.


  • Wchodzimy na https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/3
  • Wybieramy: Zadania w podregionie 3... wodzisławski
  • 3️ punkty na projekt „Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim".
  • Wypełniamy formularz naszymi danymi i potwierdzamy głosowanie otrzymanym kodem SMS.
  Serdecznie dziękuję i proszę o przekazanie tej wiadomości swoim znajomym.


 • SPRZĘT Z RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH TRAFIŁ DO WSCP

  Nowoczesny aparat USG o wartości blisko 110 000 zł został przekazany do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim w 11 lipca br. Prócz tego szpital otrzymał defibrylator i 20 elektrod z wyposażeniem, 10 pulsoksymterów, 8 termometrów elektronicznych do pomiaru temperatury ciała oraz 5 aparatów do mierzenia ciśnienia.
  Aparatura i sprzęty o łącznej wartości 119 924,88 zł zostały zakupione dla szpitala w ramach projektu pt.: „Realizacja przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przez podmioty lecznicze z terenu Województwa Śląskiego” ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ).
  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim był aktywnie zaangażowany w walkę z pandemią COVID-19 prowadząc Oddział COVID.owy.

  GALERIA

  agencjarezerw1
  agencjarezerw2
  agencjarezerw3
  agencjarezerw4

 • SPRZĘT O WARTOŚCI 515 TYS. ZŁOTYCH TRAFI DO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM DZIĘKI ŚRODKOM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO.

  Jeszcze w tym roku Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim wzbogaci się o aparat RTG przyłóżkowy z dawkomierzem i wózkiem oraz komorę izolacyjną do transportu chorych na COVID-19. Sprzęty o szacowanej wartości 515 000,00 zł zostaną zakupione za pieniądze z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 4 lipca 2022 r. Dyrektor Norbert Prudel ,w obecności Wojewody Ślaskiego podpisał umowę na przekazanie środków – więcej na ten temat
  https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/nowoczesna-aparatura-trafia-do-szpitali
  W całym Województwie Śląskim podobne dofinansowanie zyskało 30 podmiotów – szpitali, które były zaangażowane w walkę z pandemią COVID-19. Łącznie na inwestycje budowlane, doposażenie ich w sprzęt medyczny i aparaturę do walki z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi Wojewoda Śląski przeznaczy w ramach tego projektu 68 mln zł.

  Zdjęcia pochodzą ze strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

  GALERIA

  rtg_umowa1.JPG
  rtg_umowa1.JPG


 • Badam się - Mam pewność
  Badamsie_1
  Badamsie_2

 • „Miasteczko Zdrowia"- 13 czerwca wydarzenie „Silver Silesia"- Bielsko Biała

  „Miasteczko Zdrowia „ inicjatywa Departamentu Nadzoru Zdrowia i Ochrony Podmiotów Leczniczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

  W ramach tej inicjatywa w wydarzeniu Silver Silesia skierowanym do seniorów uczestniczyli przedstawiciele naszego szpitala wykonując badania: pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego krwi poziomu glukozy, saturacji oraz testy na obecność przeciwciał HCV. Dodatkowa każdy zainteresowany mógł zasięgnąć porady dotyczącej samodzielnej rehabilitacji oddechowej.

  Całość wydarzenia miała miejsce w dniu 13.06.2022r. w Bielsku- Biała w Hali pod Dębowcem i cieszyła się dużą popularnością.  GALERIA

  Miasteczko_Zdrowia_1
  Miasteczko_Zdrowia_2
  Miasteczko_Zdrowia_3
  Miasteczko_Zdrowia_4

 • Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej w Aptekę Szpitalną.

  Trwają prace zmierzające do przekształcenia Działu Farmacji Szpitalnej w Aptekę Szpitalną. Zadanie o wartości 1 114 145,00 zł otrzymało dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 527 763,00 zł oraz 400 000,00 zł z budżetu Województwa Śląskiego. 300 000,00 zł to środki z darowizny Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA przeznaczone na prace budowlane i zakup loży laminarnej na wyposażenie Apteki.

  Pomieszczenia apteczne, w których przygotowywane i podawane są leki cytostatyczne muszą spełniać odpowiednie normy ustawowe, które wynikają z art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dodatkowo ustala je zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii.

  Adaptacja pomieszczeń spowoduje nie tylko spełnienie wymagań Ustawy, ale również podniesie komfort i bezpieczeństwo pracy personelu.

  GALERIA

  Apteka_1
  Apteka_2
  Apteka_3
  Apteka_4

 • KOMUNIKAT - WSTRZYMANIE ODWIEDZIN
  Wstrzymanie odwiedzin

 • Obowiązek zakrywania przy pomocy maseczki

  Niniejszym informujemy, że obowiązek zakrywania przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza zostaje utrzymany w mocy do 31 sierpnia 2022 r. z możliwością przedłużenia.
  W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w obowiązku.
  PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z dnia 27 maja 2022 r. (Dz. U. 2022.1144)
  Pamiętajmy, żeby maseczkę nosić zawsze w sposób właściwy tj. tak, aby zasłaniała usta i nos.

 • EBUS

  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca wzbogacił się o nowoczesny sprzęt do wnikliwej diagnozy onkologicznej. Jednostka została wybrana przez Ministerstwo Zdrowia na realizatora zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”.
  Koszt zakupu sprzętu - 936 967,60 zł – został w całości sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia.
  Z tej kwoty zakupiono:
   Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS)
   Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym
   Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca
  Teraz personel szkoli się w obsłudze zakupionych urządzeń. Realizator zobowiązał się do uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy oraz do rozpoczęcia udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych nie później niż po 30 września 2022 r.

  Zdjęcia:
  EBUS1
  EBUS2

 • Zbiórka dla Ukrainy
  Pomoc dla Ukrainy

 • POMOC MEDYCZNA dla UKRAINY- zasady udzielania i rozliczania świadczeń medycznych przez NFZ

  Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy z dnia 28.02.2022.
  W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej [1].
  Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.
  Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
  Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.


 • Śląskie. Dla Ukrainy.

  Województwo Śląskie uruchamia w dniu dzisiejszym praktyczne narzędzia pomocne dla skojarzenia mieszkańców naszego regionu oferujących pomoc mieszkaniową dla obywateli Ukrainy.
  Baza danych jest narzędziem pozwalającym z jednej strony - skojarzyć osoby, które chcą pomóc uchodźcom, z drugiej strony jest pomocne dla osób poszukujących lokum dla osób dotkniętych problemem wojny, które znajdą się na terenie naszego Województwa.
  Strona jest prowadzona w dwóch językach - polskim i ukraińskim.
  Adres strony internetowej: https://slaskiedlaukrainy.pl
  Administratorem strony i podmiotem prowadzącym bazę danych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
  Uwaga - baza danych zbiera oferty nie mające charakteru komercyjnego.
  Województwo Śląskie #ŚląskieDlaUkrainy


 • Lista potrzeb przesłana przez dr Jacka Dutkiewicza z Ukrainy:

  płyny, stazy taktyczne, apteczki osobiste, venflony, igły, strzykawki 10, 20, zestawy do przetaczań, adrenalina, propofol, clemastin, atropina, cordaron, metoclopramid, podstawowe antybiotyki i.v., nalokson, perfalgan, ketonal i.v., solumedtol 1000 lip 500 i.v., venflony cała gama kolorów, cewniki foleja 16 i 22, podkłady i pampersy dla dorosłych, fartuchy jednorazowe, rękawiczki SML, kołnierze różne rozmiary, zestawy do punkcji (troakary), pulsooksymetry, glukometry, manometry, zestaw brzuszny narzędzi i do traumy, autoklawy kl. B, małe kardiomonitory, defibrylatory.

  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim prowadzi zbiórkę materiałów medycznych dla ofiar wojny na Ukrainie. Instytucje lub osoby chcące ofiarować pomoc mogą do dnia 3.03.2022r. przekazywać dary do Działu Farmacji Szpitalnej tel. 324537151


 • Pomoc dla Ukrainy
  Pomoc dla Ukrainy

 • Informujemy, że dzień 07.01.2022r. jest dniem wolnym od pracy za dzień 01.01.2022r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 50/2021r. z dnia 13.12.2021r.

  W tym dniu Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc jest nieczynna.


 • Życzenia Świateczne i Noworoczne
  Życzenia Świąteczne i Noworoczne

 • Ulotka - Śląsk wolny od HCV.

  Śląsk wolny od HCV.

 • Wznowienie odwiedzin


 • Bardzo proszę o zagłosowanie w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na zadanie „Bezpieczeństwo i poprawę komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim". To tylko 2 minuty.


  • Wchodzimy na https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/3
  • Wybieramy: Zadania w podregionie 3...
  • 3️ punkty na projekt „Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim" (czwarty na liście)
  • potem już tylko nasze dane i kod SMS.
  Serdecznie dziękuję i proszę o przekazanie tej wiadomości swoim znajomym.


 • Dziś rusza głosowanie w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

  Link do stron:
  Głosowanie w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

  Artykuł na stronie bo.slaskie.pl z informacją o rozpoczęciu głosowania.

  Nasz szpital uczestniczy w puli REGIO z zadaniem "Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl."


 • OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
  Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląski za rok 1999.
  Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 23.09.2020 r. w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 14.15 Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).
  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można pobrać na Izbie Przyjęć lub na stronie szpitala.
  Wszelkie informacje na temat planowanego brakowania ( zniszczenia ) dokumentacji medycznej można uzyskać pod tel 32/ 45- 37- 113 w godzinach 7.00- 14.15

  Podstawa prawna:

  1) art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz.1318 t.j.),
  2) § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

 • Wojewódzki Szpital Chorob Płuc w Wodzislawiu Śl. dziękuje bardzo Stowarzyszeniu " Twoje Nowe Możliwości" z Wrocławia za przekazanie Karty Praw Pacjenta w alfabecie Braille

 • Życzenia


 • Budżet obywatelski


 • Fundacja TAURON przekazała kwotę 20 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekujących na walkę i przeciwdziałanie COVID-19

 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Raport o stanie dostępności.

 • INFORMACJA: Uwaga! W dniu 24 grudnia PORDANIA oraz PRACOWNIE SZPITALA będą nieczynne!
  Komunika 24 grudnia

 • INFORMACJA
  WSCP-WODZISLAW


 • Ogłoszenie

  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci lub pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci. Kontakt: Specjalista ds. kadr i płac (32)4537156

 • OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU ( ZNISZCZENIU ) NIEARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – ZDJĘCIA RTG

  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim informuje o przekazaniu do utylizacji niearchiwalnej dokumentacji medycznej – zdjęcia rtg pacjentów hospitalizowanych w WSCP w roku 2009 oraz pacjentów Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2007, 2008, 2009.

  Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 12.10.2020 w Pracowni RTG Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim oraz w rejestracji Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00.

  Po w/w terminie niearchiwalna dokumentacja medyczna – zdjęcia rtg zostanie przekazana do utylizacji.

  Formularz wniosku dostępny jest:
 • na stronie internetowej szpitala
 • w Pracowni RTG
 • w rejestracji Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

 • Osoby zainteresowane odbiorem własnej dokumentacji medycznej – zdjęcia rtg prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem :
 • Pracownia RTG 32/ 45-37-112
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 32/ 45-37-143

 • Dokumentacja będzie wydawana w terminie uzgodnionym telefonicznie za okazaniem dokumentu tożsamości lub stosowanego upoważnienia, nieodpłatnie.

  Podstawa prawna:
  art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 849). ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. 2020 r. poz 666)

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28 / 2020 z dnia 14.09.2020 r.

  Załącznik - Upoważnienie do wydania niearchiwalnej dokumentacji medycznej - zdjęcia RTG
  Załącznik - ZGŁOSZENIE WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZDJĘĆ RTG • INFORMACJA
  WSCP-WODZISLAW • Konkurs „Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy ich dzieciom”

  W imieniu Fundacji 4F Pomaga i Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce informujemy otrwającym do 6 września konkursie „Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy ich dzieciom”. Celem akcji jest podziękowanie pracownikom służb medycznych za ich zaangażowanie ipoświęcenie w walce zkoronawirusem, a także propagowaniezdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci imłodzieży.W ramach konkursu 1000 młodych osób z całej Polski, których rodzic jest pracownikiem służbymedycznej,otrzyma karty podarunkowe od firmy odzieżowej 4F owartości 500zł.Raciborski Fundusz Lokalny jestrealizatorem konkursu na obszarze części województwa śląskiego, obejmującym powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki, Rybnik, Jastrzębie zdrój, Żory, gliwicki, Gliwice, Zabrze, tarnogórski, lubliniecki, kłobucki, Częstochowa, częstochowski.
  Wszystkie informacje dostępne są na oficjalnej stronie konkursu: http://dziekujemybohaterom.splashthat.com/
  Organizatorem wydarzenia jest FederacjaFunduszyLokalnychwPolsce, aFundatorem nagródFundacja 4F Pomaga.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji i prosimy o rozpowszechnienie informacji.

  Kontakt w sprawie zgłoszeń do konkursu:
  Raciborski Fundusz Lokalny
  e-mail: rfl@pro.onet.pl
  tel.: + 48 660 083903

  WSCP-WODZISLAW • Informujemy iż dzień 21.08.2020r jest dniem wolnym od pracy za dzień 15.08.2020r., zgodnie z Zarządzeniem Nr20/2020 z dnia 22.06.2020r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.


 • Serdeczne podziękowania Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK "Rydułtowy - Anna" za przekazane środki ochrony osobistej i dezynfekujące.


 • WSCP-WODZISLAW

 • Serdeczne podziękowania dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. ul. Rybnicka5c, 44-335 Jastrzębie- Zdrój za zakup Respiratora do nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji oddechowej.


 • WSCP-WODZISLAW

  WSCP-WODZISLAW

  WSCP-WODZISLAW

 • Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nowoczesną Kamerę Termowizyjną , tak bardzo potrzebną w okresie epidemii COVID -19. Jest to nowoczesny system termowizyjny do pomiaru temperatury ciała. Serdecznie dziękujemy. W tym roku otrzymaliśmy również bronchofiberoskop niezbędny w diagnozowaniu chorób płuc. WSCP-WODZISLAW

  WSCP-WODZISLAW

  WSCP-WODZISLAW

  WSCP-WODZISLAW • Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym rozpoczyna się akcja pn. Fizjoterapeuci dla Śląska, która trwać będzie do 30 kwietnia 2020 r. Projekt polega na bezpłatnej usłudze zdalnej fizjoterapii i skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
  https://invest-in-silesia.pl/content/fizjoterapeuci-dla-slaska


 • Do 28 maja, we wtorki i czwartki, w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Informacje można uzyskać dzwoniąc na numer 513 152 218. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.


 • Aktualnie prowadzona jest kampania informacyjno-promocyjna zachęcająca mieszkańców Województwa Śląskiego do wzięcia udziału w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (MBO). W terminie od 9 do 31 marca 2020r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na zadania, które mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy naszego regionu.

  Poniżej znajdują się linki do spotu i animacji prezentujących główne założenia MBO, które mogą Państwo wykorzystać:

  MBO - Link 1

  MBO - Link 2

  Pozostałe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie https://bo.slaskie.pl/

 • WSCP-WODZISLAW

 • KORONAWIRUS - JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU!

 • KORONAWIRUS - JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU! Informacja dźwiękowa


 • ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE WPROWADZA SIĘ OD DNIA 02.03.2020R. ZAKAZ ODWIEDZANIA PACJENTÓW DO ODWOŁANIA


 • Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca realizuje projekt pn. „W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim”.

  Kliknij link aby przeczytać całą "Informację"


 • WSCP-WODZISLAW  WSCP-WODZISLAW  • OGŁOSZENIE

   Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zatrudni lekarza specjalistę w zakresie chorób płuc na pełny wymiar czasu lub na dyżury medyczne.

   Kontakt: Specjalista ds. Kadr i Płac (32) 4537156

  • OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZEJ

   Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląski w latach 1996- 1998 Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 31.10.2019 r. w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 14.15 Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).
   Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można pobrać na Izbie Przyjęć lub na stronie szpitala.
   Wszelkie informacje na temat planowanego brakowania ( zniszczenia ) dokumentacji medycznej można uzyskać pod tel 32/ 45- 37- 113 w godzinach 7.00- 14.30

   Podstawa prawna:

   1) art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz.1318 t.j.),
   2) § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

  • Dni Spirometrii 2019r.- Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i POCHP

   Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. informuje ,że w dniu 10.10.2019r. w godz. od 9:00 do 13:00 będzie wykonywał bezpłatne badania spirometryczne. Badania będą wykonywane w Budynku Głównym Szpitala w Pracowni Badań Czynnościowych na parterze. Ilość badań ograniczona , prosimy o zgłoszenia pod nr tel: 32 45 37 101 lub na adres e-mail: sekretariat@wscp.wodzislaw.pl

   Patronat nad Dniami Spirometrii 2019r. objęło:

   - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
   - Polskie Towarzystwo Alergologiczne
   - Wojskowy Instytut Medyczny
   - Medycyna Praktyczna
   - Partner technologiczny - firma Healthup oraz Polpharma

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

   Aleja Jana Pawła II 7
   44-330 Jastrzębie Zdrój

   Zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie KOLONOSKOPII

   Ogłoszenie zaproszenia - link


  • OGŁOSZENIE O PRZEKAZANIU DO UTYLIZACJI NIEARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – ZDJĘCIA RTG

   Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim informuje, że na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2017r. Poz 1318) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania( Dz. U. 2015 r. poz. 2069), zamierza przekazać do utylizacji niearchiwalną dokumentację medyczną – zdjęcia rtg z okresu od roku 2005 do roku 2008 pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim,a znajdującą się w archiwum Pracowni RTG. Osoby zainteresowane odbiorem własnej dokumentacji medycznej – zdjęcia rtg prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32/ 45-37-112 – Pracownia RTG lub przesłanie informacji w tej sprawie na adres mailowy rtg@wscp.wodzislaw.pl w okresie od dnia 21.11.2018 r – 10.12.2018 r. Po /w/w terminie niearchiwalna dokumentacja medyczna – zdjęcia rtg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przeznaczona do utylizacji. Dokumentacja będzie wydawana w terminie uzgodnionym telefonicznie za okazaniem dowodu tożsamości lub stosowanego upoważnienia, nieodpłatnie. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można pobrać w Pracowni RTG lub na stronie szpitala. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z powołaną Ustawą dokumentacja medyczna – zdjęcia rtg przeznaczona do utylizacji może być wydana pacjentowi nie wcześniej niż po upływie 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.


  • WSCP-WODZISLAW


  • OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU ( ZNISZCZENIU ) NIEARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

   Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim informuje, że na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2017r. Poz 1318) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania( Dz. U. 2015 r. poz. 2069), zamierza zniszczyć indywidualną dokumentację medyczną niearchiwalną( kartoteki pacjentów) leczonych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. Osoby zainteresowane odbiorem własnej dokumentacji medycznej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32/ 45-37-144 lub przesłanie informacji w tej sprawie na adres mailowy b.wygas@wscp.wodzislaw.pl w okresie od dnia 15.10.2018 do dnia 15.11.2018 . Po /w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przeznaczona do brakowania( zniszczenia ) Dokumentacja będzie wydawana w terminie uzgodnionym telefonicznie za okazaniem dowodu tożsamości lub stosowanego upoważnienia, nieodpłatnie. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można pobrać w rejestracji Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc lub na stronie Szpitala Jednocześnie informujemy, że zgodnie z powołaną Ustawą dokumentacja medyczna przeznaczona na zniszczenie może być wydana pacjentowi nie wcześniej niż po upływie 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana w Poradni przez okres 22 lat.


  • Dni Spirometrii 2018r.

   Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. A. Pawelca w Wodzisławiu Śl. informuje ,że w dniu 05.10.2018r. w godz. od 9:00 do 12:00 będzie wykonywał bezpłatne badania spirometryczne. Badania będą wykonywane w Budynku Głównym Szpitala w Pracowni Badań Czynnościowych na parterze. Ilość badań ograniczona , prosimy o zgłoszenia pod nr tel: 32 45 37 101 lub na adres e-mail: sekretariat@wscp.wodzislaw.pl.

   Patronat nad Dniami Spirometrii 2017r. objęło Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP ,Partner Strategiczny AVIVA , Partnerzy NFZ, , Wojskowy Instytut Medyczny, PTA – Polskie Towarzystwo Alergologiczne Sponsor Główny Polska Spółka Gazownictwa, sponsorzy: Novartis GSK, medycyna praktyczna AERO.


  • Certyfikat udziału w kampanii
   "TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE"

   WSCP-WODZISLAW

   "Twoja krew, Moje życe" - Certyfikat


  • Światowy Dzień Bez Tytoniu 2018 rok
   WSCP-WODZISLAW

   Światowy Dzień Bez Tytoniu 2018 - Pismo


  • Oferta nawiązania współpracy w ramach wsparcia realizacji zadań wynikających z Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

   Zainteresowane firmy prosimy o kontakt.

   osoba do kontaktu

   Beata Wygaś

   tel 32/ 45- 37-112 lub 32/ 45-37-101

   b.wygas@wscp.wodzislaw.pl  • Komunikat o dniu wolnym od pracy
   Dzień 01 grudnia 2017r. będzie dniem wolnym dla pracowników Szpitala w zamian za dzień 11 listopada 2017r., który jest dniem ustawowo wolnym od pracy.


  • Dni Spirometrii 2017r.
   Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. A. Pawelca w Wodzisławiu Śl. informuje ,że w dniu 29.09.2017r. w godz. od 9:00 do 12:00 będzie wykonywał bezpłatne badania spirometryczne. Badania będą wykonywane w Budynku Głównym Szpitala w Pracowni Badań Czynnościowych na parterze.
   Ilość badań ograniczona , prosimy o zgłoszenia pod nr tel: 32 45 37 111 lub na adres e-mail: sekretariat@wscp.wodzislaw.pl.
   Patronat nad Dniami Spirometrii 2017r. objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Wojskowy Instytut Medyczny, Medycyna Pracy oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


  • Uchwała antysmogowa
   Za miesiąc uchwała antysmogowa wchodzi w życie
   Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.
   Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw.
   „Niska emisja nie jest problemem teoretycznym. Negatywne skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu, ale i na jakości życia w regionie. Według wielu badań zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród regionów europejskich i przyszła pora, by uświadomić sobie negatywne skutki tego zjawiska. Dlatego problem ograniczenia niskiej emisji traktujemy priorytetowo” – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.
   Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.
   We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 procent, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent.
   Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową dla regionu jednogłośnie 7 kwietnia 2017 roku. Jej projekt był efektem pracy powołanego przez marszałka zespołu ekspertów, który wypracował ostateczną wersję przepisów.
   „Przyszedł czas, by od etapu tworzenia prawa przejść do jego wdrażania w życie. Po raz kolejny apelujemy do strony rządowej o wprowadzenie stosownych zapisów dotyczących norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. Bez tego nie uda nam się walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emisji” – dodaje marszałek Wojciech Saługa.
   Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na specjalnie stworzonej stronie internetowej powietrze.slaskie.pl

   Uchwała antysmogowa
   Infografika antysmogowa_1
   Infografika antysmogowa_2


  • Teleopieka
   Projekt "Bezpiecznie we własnym domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego".
   W ramach projektu Podopieczni Teleopieki otrzymają za darmo specjalne urządzenia (przekaźniki) oraz przycisk (w formie bransoletki lub wisiorka). Wciśnięcie jednego przycisku błyskawicznie uruchamia profesjonalną sieć pomocową.

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i w porozumieniu z miastami Jastrzębie - Zdrój, Rybnik, Wodzisław Śl. i Racibórz.

   Link: Teleopieka


  • 22.05.2017 r. Szpital uczestniczył w badaniach profilaktycznych pt. " Płuca nie bolą" organizowanych przez FUNDACJĘ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ KWK " RYDUŁTOWY - ANNA"Wykonywano badania spirometryczne z opisem oraz pulsoksymetrię.
   Podziękowanie


  • Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
   Od 21 marca do 27 kwietnia bieżącego roku we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym - Plakat


  • Przyjaciele Szpitala


   Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom za okazane wsparcie i nieocenioną pomoc.
   Wasza ofiarność znacznie podniosła jakość oferowanych usług przez naszą placówkę. Opieka jaką otaczamy naszych pacjentów jest coraz lepsza.
   Jesteście Państwo dowodem istnienia ludzi dobrej woli i wielkiego serca.

   Przedstawiamy sponsorów i darczyńców Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.

   Fundacja PGNIG
   Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju
   Fundacja Supra Wrocław
   Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK "Rydułtowy-Anna"
   Urząd Gminy w Godowie
   Urząd Miasta Radlin
   Urząd Mista Rydułtowy
   Urząd Miasta Wodzisław Śląski
   Urząd Gminy Świerklany
   Urząd Miasta Czerwionk-Lesczyny
   Urząd Mista Pszów
   Urząd Gminy Marklowice
   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodzisław Śl. Sp. z o.o.
   Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
   POL-EKO-APARATURA sp.j.
   Sas Sp.J. Sabela i Pęciak
   F.H.U. Instal Plus Krzysztof Krzyżok
   CAPEK Sp. z o.o. Fabryka drzwi stalowych
   AUTO MIX Krystian Klapuch
   Sikora Marcin. Hurtownia materiałów budowlanych i pokryć dachowych
   Rduch Elektroakustyka Jan Rduch
   Dom Przyjęć Przystanek Skrzyszów - Mariola i Łucjan Musioł
   FPHU Zakład Budowlany KLIMEX Zbigniew Klimek


  • Dni Spirometrii 2016r.
   Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. A. Pawelca w Wodzisławiu Śl. informuje ,że w dniu 15.09.2016 w godz. od 8:00 do 12:00 będzie wykonywał bezpłatne badania spirometryczne. Badania będą wykonywane w Budynku Głównym Szpitala w Pracowni Badań Czynnościowych na parterze.
   Ilość badań ograniczona , prosimy o zgłoszenia pod nr tel: 32 45 37 111 lub na adres e-mail: sekretariat@wscp.wodzislaw.pl.
   Organizatorami Dni Spirometrii jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i NFZ.


  • W dniu 1 kwietnia 2016r. w godzinach popołudniowych z wizytą duszpasterską odwiedził nasz szpital ks. Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej. W szpitalnej kaplicy wspólnie zmówiono modlitwę, a biskup podziękował za miłe przywitanie. Następnie zwiedził oddziały szpitalne gdzie spotkał się z personelem i chorymi. W trakcie indywidualnych rozmów z chorymi ks. biskup składał im życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.


  • Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2014r. Dyrektora WSCP w Wodzisławiu Śl. z dnia 03.12.2014r w sprawie dni wolnych od pracy w 2015r. dzień 24 grudnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

   Dot. dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r.


  • Pierwszy Światowy tydzień Wiedzy o Antybiotykach 16-22 listopada 2015r ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Kampania ma zwrócić uwagę na zagrożenie ryzykiem skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania. Celem kampanii jest doprowadzenie do tego aby na całym świecie antykooporność uznano za zagrożenie dla zdrowia publicznego, zwiększenie świadomości nt. konieczności właściwego stosowania antybiotyków oraz zaangażowanie wszystkich grup społecznych w walkę z tym problemem.

   Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach


  • Serdeczne podziękowanie dla Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za przekazaną dotację na zakup Spirometru do Pracowni Badan Czynnościowych szpitala składa Dyrekcja, pracownicy i pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca
   w Wodzisławiu Śl.

   Nowy aparat zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przeznaczony jest do wykonywania badań spirometrii i zapewni:

   • skuteczne, nowoczesne leczenie około 5 000,00 pacjentów rocznie, wymagających badania spirometrii,
   • usprawnienie i poprawa jakości wykonywanych badań pacjentom szpitala,
   • zapewnienie ciągłości i jakości wykonywanych badań,
   • możliwość wykonywania bezpłatnych badań w ramach promocji zdrowia.


  • W ramach obchodów III Polskich Dni Spirometrii organizowanych przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc szpital wykonywał bezpłatne badania spirometryczne w dniu 16 września 2015r. od godz. 8:00 do 12:00. Badania zostały wykonywane w Budynku Głównym Szpitala w pracowni Badań Czynnościowych. III Polskie Dni Spirometrii zostały objęte patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

   Certyfikat uczestnictwa w III Polskich Dniach Spirometrii


  • Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. w ramach obchodów XVII Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia brał udział w FESTYNIE ZDROWIA, który odbył się 6 września 2015 w godz. 15.00 - 19.00 w Jastrzębiu Zdroju w Parku Zdrojowym. W ramach festynu szpital udzielał konsultacji pulmonologicznych oraz badań specjalistycznych takich jak: spirometria i pulsoksymetria.

   Podziękowania za udział i przygotowania Festynu Zdrowia


  • INFORMACJA
   Zgodnie z Zarządzeniem NR 48/2014r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r. Dzień 14 sierpnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy za 15 sierpnia 2015r.


  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - "Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2020". Przedmiotowe materiały udostępnione na stronie Wojewódzwa Śląskiego pod adresem www.slaskie.pl w zakładce: Plan rozwoju; zdrowie i polityka społeczna; program, plany; ochrona zdrowia psychicznego (bezpośredni link http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1308603989&id_menu=477)


  • Serdeczne podziękowania dla Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdrój za przekazanie dwóch podnośników z nosidłem umożliwiających przenoszenie oraz transport osób przewlekle chorych. Przekazany sprzęt znacznie podwyższy komfort leczenia naszych pacjentów a także przyczyni się do poprawy komfortu pracy zatrudnionej kadry medycznej, którą w większości stanowią kobiety.


  • Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca otrzymał sprzęt medyczny od Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy - Anna” w Rydułtowach tj. dwa wysokiej klasy materace zmiennociśnieniowe rurowe, skuteczne przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie oraz aparat EKG. Dyrekcja , pracownicy i pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc składają serdeczne podziękowania za przekazany sprzęt medyczny, który przyczyni się do polepszenia świadczonych usług medycznych.
  • Materac Ekg


  • Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym


  • „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

   Informuję , że w dniach 23 luty – 28 luty 2015r. z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości zorganizowany będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W czasie tego przedsięwzięcia osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez przedstawicieli:

  • Naczelnej Rady Adwokackiej
  • Krajowej Izby Radców Prawnych
  • Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Rzecznika Praw Dziecka
  • Komendy Głównej Policji
  • Komendy Głównej Straży Granicznej
  • Prokuratury Generalnej
  • Krajowej Rady Komorniczej
  • Krajowej Rady Notarialnej
  • Krajowej Rady Kuratorów


  • Przedmiotowa pomoc będzie miała zarówno charakter prawny jak i psychologiczny. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl . Dyżury będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz.10:00-18:00, natomiast w soboty w godz. 10:00-13:00.  • Certyfikat

  • Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. w ramach obchodów XVI Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia brał udział w FESTYNIE ZDROWIA, który odbył się 7 września 2014 w godz. 15.00 - 19.00 w Jastrzębiu Zdroju w Parku Zdrojowym. W ramach festynu szpital udzielał konsultacji pulmonologicznych oraz badań specjalistycznych takich jak: spirometria i pulsoksymetria.

   Podziękowanie

  • 20 września 2014 roku godz. 09.00 - 14.00 "Biała Sobota" Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śl. zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów rodzin wielodzietnych z województwa śląskiego posiadających KARTĘ DUŻEJ RODZINY do skorzystania z bezpłatnych konsultacji pulmonologicznych i badań specjalistycznych jak: rtg kl. piersiowej, spirometria, gazometria, pulsoksymetria, usg jamy brzusznej oraz jamy opłucnowej. "Biała Sobota" odbędzie się na parterze szpitala w budynku głównym. Informacja telefoniczna i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.00 pod numerami telefonów: 32 453 71 01 , 32 453 71 44.

  • 27 września 2014 w godz. 08.00 - 14.00 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. bierze udział w IX DNIACH PROMOCJI ZDROWIA W RYDUŁTOWACH, które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach, ul.Św. Maksymiliana Kolbe 5. W ramach festynu udzielane będą konsultacje pulmonologiczne oraz badania specjalistyczne takie jak: spirometria i pulsoksymetria.

   Podziękowanie

  • Od 6 października 2014 w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc rozpoczynamy udział w "WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE WALKI Z GRUŹLICĄ NA LATA 2011 - 2014" w 2014 roku. Zadanie jest realizowane z funduszy Samorządu Województwa Śląskiego.
   Logo
   W ramach programu w Laboratorium szpitala będą wykonywane badania profilaktyczne wsród mieszkańców regionu o najwyższych wskaźnikach zapadalności na gruźlicę.

  WSCP-WODZISLAW