PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

JAKO JEDYNA Z PIERWSZYCH W POLSCE MIAŁA AKREDYTACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FTYZJOPULMONOLOGICZNEGO NA WYKONYWANIE BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH

Czynna codziennie od 7.0014.35
Tel. 032 / 45 37 111

Personel medyczny:
nadzór - dr n. med. Jacek Gabryś
pielęgniarka - Jolanta Wiejacz
pielęgniarka - Jolanta Ćwiklak

Wykonuje badania medyczne oceniające objętość oraz przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.
Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POCHP.

Pletyzmografia wnosi dodatkowe informacje o stanie układu oddechowego takie jak np.: całkowita pojemność płuc i opory przepływu powietrza. Badanie wykonywane jest w kabinie pletyzmograficznej MasterScope BODY n/s 971032.

Rodzaje badań wykonywanych w pracowni:
fot. spirometr MASTER SCREEN PNEUMO i CYKLOERGOMETR typ ERM – 100R

fot. Analizator pH/ gazu we krwi AVL Compact 2