IZBA PRZYJĘĆ - Co zabrać ze sobą do szpitala?


Przy przyjęciu do Szpitala oprócz skierowania, Pacjent okazuje:

1) W przypadku osób pracujących:
dowód osobisty,
kartę NFZ (niebieską),

2) W przypadku osób bezrobotnych:
dowód osobisty,
kartę NFZ (niebieską),
zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby zarejestrowanej jako bezrobotna.

3) W przypadku osób posiadających status emeryta bądź rencisty:
dowód osobisty,
kartę NFZ (niebieską),
legitymację emeryta (zieloną) w przypadku emerytury bądź renty z ZUS-u lub legitymację KRUS, w przypadku nie posiadania jeszcze karty bądź legitymacji należy okazać orzeczenie o przyznaniu emerytury bądź renty.

4) W przypadku osób będących na utrzymaniu małżonka:
dowód osobisty,
kartę NFZ (niebieską),
zaświadczenie o ubezpieczaniu przez małżonka.

5) W przypadku osób pobierających świadczenia rehabilitacyjne:
dowód osobisty,
kartę NFZ (niebieską)
zaświadczenie o pobieraniu świadczeń rehabilitacyjnych.

6) W przypadku obcokrajowców:
dowód osobisty,
kartę EKUZ,
zaświadczenie o ubezpieczeniu, emeryturze bądź rencie lub innych pobieranych świadczeniach.