Oddział I - ilość łóżek 38
ODDZIAŁ GRUŻLICY I CHORÓB PŁUCfot.
Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów z gruźlicą i innymi chorobami układu oddechowego. Jest przygotowany do izolacji chorych na gruźlicę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddział posiada doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską oraz nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje. Leczenie chorych prowadzone jest według aktualnych standardów. Diagnozujemy i leczymy ciężkie przypadki gruźlicy często późno rozpoznanej, zaawansowanej, powikłanej niewydolnością oddechową a także niewydolnością innych narządów.
Dbamy o serdeczną atmosferę w czasie pobytu na oddziele.


fot. pokój zabiegowy Oddziału I Gruźlicy i Chorób Płuc


fot. izolatka części zakaźnej Oddziału I Gruźlicy i Chorób Płuc


PERSONEL MEDYCZNY

fot. Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Bożena Śmietana – Skiba
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznych
Tel. 032 / 45 37 136

Lek. Grażyna Blaska – za-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
Specjalista chorób płuc

Lekarze:
Tel. 032 / 45 37 135

Lek. Elżbieta Wątroba–Sember
Lekarz chorób płuc

Lek. Barbara Jadowska
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznychp.o. Pielęgniarka Oddziałowa

Ewa Gąsior

Tel. 032 / 45 37 138


Konsultacje onkologiczne:
  • "ACER" Ilona i Stanisław Klon Spółka Partnerska

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek KabutKonsultacja torako-chirurgiczna:druga środa miesiąca 8.00 – 9.00
dr n. med Krzysztof Bruliński
Specjalista chirurgii klatki piersiowej
Specjalizacja chirurgia ogólna


tel.Dyżurka pielęgniarek: 032 / 45 37 137


fot. Pokój socjalny : 032 / 45 37 143


fot. dyżurka pielęgniarek części zakaźnej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc : 032 / 45 37 165