Oddział II - ilość łóżek 36

Oddział II Pulmonologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem:
Na oddziale wykonywane są następujące procedury specjalistyczne:
W trakcie hospitalizacji u pacjentów przeprowadzane są konsultacje onkologiczne, torakochirurgiczne, i radioterapeutyczne.
Oddział posiada Akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenie specjalizacji w zakresie Pulmonologii.

fot.

ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW fot.


POKÓJ ZABIEGOWY fot.


Konsultacje onkologiczne:


Konsultacje torako-chirurgiczne realizowane są przez specjalistów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgi w Bystrej Śląskiej
dr n. med. Paweł Rogoziński - specjalista chirurgii klatki piersiowej

PUNKT CYTOSTATYCZNY fot. sala chorych Punktu Cytostatycznego

Punkt cytostatyczny funkcjonujący  Wojewódzkim Szpitalu Chorób stanowi wydzielone pomieszczenia z oddziału II, zgodnie z ustawą o zasadach bezpiecznej pracy przy przechowywaniu, rozpuszczaniu i podawaniu leków cytostatycznych.
Punkt cytostatyczny obsługuje kadra medyczna dwóch oddziałów – oddziału II i oddziału III. Personel lekarski po zdiagnozowaniu i odpowiednich konsultacjach zleca schemat cyklu chemicznego. Personel lekarski stanowią specjaliści chorób płuc, onkolog kliniczny, specjalista radioterapii onkologicznej oraz lekarz medycyny pracy, dbający o stan zdrowia osób dopuszczonych do pracy z cytostatykami.
Natomiast personel pielęgniarski zajmuje się przygotowywaniem i podawaniem leków cytostatycznych. Pomieszczenia punktu cytostatycznego stanowią salę chorych – 7 łóżek, dyżurkę pielęgniarską z podglądem na salę chorych, łazienkę dla pacjentów i pokój zabiegowy. W pokoju zabiegowym personel pielęgniarski przygotowuje leki cytostatyczne według określonych schematów indywidualnie dla każdego pacjenta. Pokój zabiegowy został wyposażony w komorę laminarną. Personel  pielęgniarski  odbył przeszkolenie w zakresie przechowywania, podawania i rozpuszczania leków cytostatycznych w Centrum Onkologii w Gliwicach. fot. Dyżurka pielęgniarska Punktu Cytostatycznego
Tel. 032 / 45 37 127


PERSONEL MEDYCZNY

fot. Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Jan Cieślicki
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznych
Tel. 0 32 / 45 37 130

LEKARZE:
Tel. 0 32 / 45 37 129

Lek. Alicja Szczepańska – za-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznych


Lek. Małgorzata Morawska
Specjalista chorób wewnętrznych


p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Specjalista pielęgniarstwa internistycznego
Beata Weisman
Tel: 32 / 45 37 132


fot.kaplica szpitalna