ODDZIAŁ III - ilość łóżek 26

ODDZIAŁ PULMONOLOGII I REHABILITACJI ODDECHOWEJfot.


ŁAZIENKI DLA PACJENTÓW fot.

fot.

Na oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka chorób płuc i leczenie:

POKÓJ ZABIEGOWY fot.


PERSONEL MEDYCZNY

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Jacek Gabryś
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznych
Tel. 32 / 45 37 116

Lekarze:

Lek. Ewa Koźlik
Specjalista chorób płuc
Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Piotr Marcisz
Specjalista chorób płuc
Specjalista chorób wewnętrznych

Rehabilitanci:

Ewa Urbisz
Tel. 32 / 4537 115Pielęgniarka Oddziałowa

Specjalista Pielęgniarstwa kardiologicznego Lilianna Grabiec
Tel. 32 / 45 37 174

Dyżurka pielęgniarska :
Tel. 32 / 45 37 121