Prosimy zaznaczyć właściwy przetarg.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie SIWZ dotyczącej:

5'; $wynik= mysql_query ($query ,$db) or die(mysql_error()); $il_rek=mysql_num_rows($wynik) or die(mysql_error()); echo ""; if ($il_rek>0) { for ($i=1;$i< $il_rek+1;$i++) { $row=mysql_fetch_array($wynik); echo' '; } } mysql_close ($db); echo "
'.$row["nr_spr"].'  '.$row["skr_pz"].'
" ?>

za zaliczeniem pocztowym na adres:

W zwiazku z przypadkami braku zaznaczenia własciwego przetargu, prosimy wpisać jego numer w celu potwierdzenia. Dziekujemy.

Nr przetargu (ZP..):
Nazwa:
Ulica: Nr:
Miejscowość:

Kod Pocztowy:

NIP:
Tel:
Fax:
Adres email:
Uwagi:

 

Upoważniamy was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu