ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

0) { for ($i=1;$i< $il_rek+1;$i++) { $row=mysql_fetch_array($wynik); echo "
Opis (link): ".$row["skr_pz"]."
Data Otwarcia: ".$row["term_otw"]."
Nr przetargu: ".$row["nr_spr"]."
Wynik postępowania:  
".$row["zwyciezca"]."

"; } } echo ""; ?>