UE UE
UE UE
UE
HISTORIA BIP
Szpital powstał w 1993 roku na bazie Sanatorium Przeciwgruźliczego, którego początki sięgają 1898r. Majestatyczna budowla została wzniesiona w II połowie XIX stulecia, a więc jeszcze za cesarza Wilusia. Na zewnątrz najbardziej rzucają się w oczy czerwona cegła pruska, oraz charakterystyczne wieżyczki, w wewnątrz są duże sale i szerokie schody ze stylowymi poręczami. Budynek szpitala otoczony jest 9 ha parkiem leśnym, który jest dużym atutem w leczeniu chorób płuc. Cały teren jest do dyspozycji pacjentów. Zabudowania szpitala wraz z otoczeniem parkowym zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego.


MISJA SZPITALA
Misją szpitala jest opieka nad chorymi ze schorzeniami układu oddechowego i z gruźlicą. Szpital położony jest w „zielonej części ziemi wodzisławskiej” w dużym zabytkowym parku, w którego centrum stoi szpital. Największym skarbem szpitala jest czyste powietrze i specyficzny mikroklimat, który sprawia, że chorzy szybciej dochodzą do zdrowia, a rehabilitacja przebiega sprawniej i jest bardziej skuteczna. Nic więc dziwnego, ze terapia takim lekiem u chorych ze schorzeniami układu oddechowego jest niezwykle cenna.
Szpital jest jednostką specjalistyczną obejmującą kompleksową opiekę chorych w dziedzinie chorób układu oddechowego. Na oddziałach pulmonologii przeprowadzamy wszystkie niezbędne badania prowadzące do ustalenia rozpoznania choroby. Wychodząc naprzeciw znacznym potrzebom w zakresie rehabilitacji oddechowej utworzyliśmy oddział o takim profilu – oddział pulmonologii i rehabilitacji oddechowej.Terapia i zdrowie chorych przebiega w miłej i przyjaznej atmosferze. Ogród i park wokół szpitala pozwala korzystać chorym zwłaszcza w porze letniej, ze spacerów.
Dbając o stałe podnoszenie jakości świadczeń medycznych wprowadzono w szpitalu ankietę „ badanie satysfakcji pacjenta”, której wyniki są dowodem zadowolenia chorych z troskliwej opieki i prawdziwej rodzinnej atmosfery. Jest również dla nas cenną wskazówką, informując nas o potrzebach chorych. Działania te wspierane są również przez działające w szpitalu zespoły: ds. zwalczania zakażeń szpitalnych, ds. profilaktyki odleżyn, oraz komisja analizująca przyczyny zgonów, komisja ds. działalności dydaktycznej oraz przez rzecznika praw pacjenta. Pacjentów wypisanych ze szpitala obejmuje się opieką w przyszpitalnej poradni chorób płuci gruźlicy oraz w domowym leczeniu tlenem.

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śl. jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w jego skład wchodzą dwa Przedsiębiorstwa pod nazwą:

1. Szpital

2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

Organem założycielskim Szpitala jest Województwo Śląskie, nadzór nad działalnością szpitala sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.
Podstawowym celem szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludzi w zakresie chorób płuc i gruźlicy.

Do zadań szpitala w szczególności należy: