Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Darczyńcy - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Darczyńcy

"Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje". (św. Jan Paweł II)

Dyrektor, pracownicy i pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. składają wyrazy wdzięczności i podziękowania na ręce Tych wszystkich, którzy wsparli i nadal wspierają nasz Szpital w postaci rzeczowej jak i pieniężnej.

Rok 2023:

 1. JSW S.A. – 100 tys. zł- cele statutowe
 2. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdrój – zakup termometrów do pomiaru temp. i wilgotności. 5 700,00 zł
 3. Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych- – zestaw pipet automatycznych – 89 685,00 zł
 4. RPO Województwa Śląskiego- Rozwój systemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. – 1 360 815,33

Rok 2022:

 1. JSW S.A.- zakup komory laminarnej- 150 tys. zł
 2. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdrój- zakup dygestorium – 18 932, 16
 3. Fundacja Elektrowni Rybnik- zakup parawanów ołowiowych 10 tys. zł
 4. Fundacja Tauron- sprzęt na wyposażenie Apteki – 26 730,00 zł.
 5. Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych – aparat USG, aparaty do mierzenia ciśnienia, defiblyrator, elektrody, pulsoksymetry, termometry – 119 924,88 zł
 6. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Wojewoda Śląski – aparat RTG przyłóżkowy z dawkomierzem i systemem radiografii cyfrowej, konsola pielęgniarska z szybą izolacyjną – 507 500, 00 zł.

Rok 2021:

 1. JSW S.A- adaptacja Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę – 150 tys. zł
 2. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdrój- zakup koagulometru wraz z odczynnikami startowymi- 13 tys. zł
 3. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK Rydułtowy- Anna – zakup lodówek na oddziały szpitalne- 3 tys. zł.
 4. Powiat Wodzisławski- adaptacja Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę- 5 tys. zł
 5. Firma Eko-Okna S.A.- Videobronchoskop, procesor obrazu, monitor medyczny, wózek endoskopowy, myjka endoskopowa, szafa do przechowywania endoskopów- 273 429,00 zł.
 6. Firma Eko-Okna S.A.- ergometr rowerowy, wirówka laboratoryjna, wirnik horyzontalny, pojemnik, wkładka redukcyjna na probówki okragłodenne, materiały na wyposażenie gabinetu
 7. zabiegowego- 71 890,75 zł
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego- „ Zdrowy szpital- zdrowy pacjent”- 27 879,00
 9. RPO Województwa Śląskiego – „ Zdrowy szpital- zdrowy pacjent’- 232 325,00 zł

Dotacje:

 1. EBUS – wartość 838 272,00 zł
 2. Ministerstwo Zdrowia- zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej-video bronchoskop ultrasonograficzny EBUS wraz z procesorem obrazu i aparatem USG
 3. Rządowy Program Inwestycji Lokalnych – Wspieramy Polskie Szpitale – 500 tys. zł Adaptacja Działu Farmacji Szpitalnej

Rok 2020:

 1. JSW S.A.- zakup bronchofiberoskopu- 49 926,96 zł
 2. JSW S.A.- system termowizyjny do pomiaru temperatury ciała – 110 362,72 zł
 3. PGNiG Termika Przemysłowa Jastrzębie Zdrój – zakup respiratora do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji oddechowej – 27 tys. zł
 4. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdrój – zakup koncentratorów tlenu
 5. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK Rydułtowy- Anna – przekazane środki ochrony osobistej – 3 tys. zł
 6. Fundacja Tauron- środki ochrony osobistej, doposażenie pracowni szpitalnych- 20 tys. zł
 7. Gmina Godów, Gorzyce, Marklowice, Mszana, Miasto Rydułtowy, Radlin i Pszów – zakup komory dezynfekującej- 14 tys. zł
 8. CHESI Poland Sp. z o.o.- przekazanie środków ochrony osobistej i komór inhalacyjnych- 5216,00 zł.
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego -zakup sprzętu i środków do zwalczania wirusa COVID 19 466 650,00 zł
 10. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Modernizacja gospodarki energią – wkład własny – 500 000,00 tys. zł
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego- Utworzenie łóżek dla chorych na SARTS- Co -273 184,00 zł

Dotacje:

 1. Ministerstwo Zdrowia – zakup kardiomonitora z modułami- 21 728,15 zł.
 2. RPO WSL 2014-2020 Rozwój systemu w obszarze e-zdrowia w WSCP 1 349 934,93 zł.