Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Statut - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Statut

 

Przedmiot działalności

ŚWIADCZENIA UDZIELANE W RAMACH UMÓW PODPISANYCH Z NFZ

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. Dr. A. Pawelca w Wodzisławiu Śl. zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpłatnie udziela w ramach podpisanych umów z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń zdrowotnych w następujących rodzajach i zakresach:

LECZENIE SZPITALNE:

 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – I
 • Oddział Pulmonologiczny – II
 • Oddział Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej – III

ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE:

 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Zespół Domowego Leczenie Tlenem

ODDZIAŁY SZPITALNE

Oddz. I Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów z gruźlicą i innymi chorobami układu oddechowego:

 • diagnoza i leczenie gruźlicy, często późno rozpoznanej i mocno zaawansowanej
 • astmy oskrzelowej
 • stanów zapalnych płuc i oskrzeli
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i rozedmy płuc
 • chorób nowotworowych układu oddechowego (płuc i opłucnej)
 • płynu w jamie opłucnej
 • zatorowości płucnej
 • chorób śródmiąższowych płuc (m.in. sarkoidozy, włóknienia płuc, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, samoistnego włóknienia płuc, pylicy płuc)
 • chorób alergicznych układu oddechowego
 • nieprawidłowości stwierdzanych w badaniach radiologicznych płuc i śródpiersia
 • przewlekłego kaszlu
 • inwazyjna: bronchoskopia, biopsja transbronchialna i transtorakalna, punkcja jamy opłucnej,
 • nieinwazyjna: badania czynnościowe: spirometria, gazometria; test wysiłkowy, testy prowokacyjne, USG jamy brzusznej i opłucnej, EKG, rtg-skopia, rehabilitacja oddechowa

Oddz. II Pulmonologii

Na oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka chorób płuc i leczenie:

 • astmy oskrzelowej
 • stanów zapalnych płuc i oskrzeli
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i rozedmy płuc
 • chorób nowotworowych układu oddechowego (płuc i opłucnej)
 • płynu w jamie opłucnej
 • zatorowości płucnej
 • chorób śródmiąższowych płuc (m.in. sarkoidozy, włóknienia płuc, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, samoistnego włóknienia płuc, pylicy płuc)
 • niewydolności oddychania z wstępną kwalifikacją do domowego leczenia tlenem
 • chorób alergicznych układu oddechowego
 • nieprawidłowości stwierdzanych w badaniach radiologicznych płuc i śródpiersia
 • przewlekłego kaszlu

Na oddziale wykonywane są następujące procedury specjalistyczne:

 • bronchoskopia, punkcje jamy opłucnej, biopsja transbronchialna i transtorakalna, biopsja opłucnej
 • spirometria z próbą rozkurczową, gazometria, próby wysiłkowe, testy uczuleniowe, pletyzmografia,
 • wstępna kwalifikacja do domowego leczenia tlenem

W trakcie hospitalizacji u pacjentów przeprowadzane są konsultacje onkologiczne, torakochirurgiczne, i radioterapeutyczne.

Oddz. III Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej

Na oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka chorób płuc i leczenie:

 • inwazyjna: bronchoskopia, biopsja transbronchialna i transtorakalna, punkcja jamy opłucnej,
 • nieinwazyjna: badania czynnościowe: spirometria, gazometria; test wysiłkowy, testy prowokacyjne, USG jamy brzusznej i opłucnej, EKG, rtg-skopia, rehabilitacja oddechowa
 • kwalifikacja do leczenia tlenem DLT i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej NWM
 • opieka nad pacjentami objętymi programem DLT i NWM
 • chemioterapia nowotworów płuc
 • wstępna kwalifikacja do przeszczepu płuc
 • konsultacje onkologiczne
 • konsultacje torakochirurgiczne

Do pobrania:

statut