PORADNIA CHORÓB PŁUC i GRUŹLICY

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA PACJENTA - Proszę nacisnąć link

E-PACJENT - REJESTRACJAOd dnia 01.07.2019r. rejestracja poradni czynna od poniedziałku do piątku od 07:00
Telefoniczne zapisy do lekarza specjalisty od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO UTYLIZACJI
WNIOSEK


GRUŹLICA – choroba, o której należy pamiętać.

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątek gruźlicy. Bakteria ta może przetrwać w organizmie w "stanie uśpienia" wiele lat.

Warto wiedzieć, że zakażenie prątkiem gruźlicy jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zakażeń. Szacuje się, że na 5,2 miliarda ludzi zamieszkujących kule ziemską 1,7 miliarda, to osoby zakażone prątkiem gruźlicy.

Warto wiedzieć, że przeciętne ryzyko zachorowania osoby zakażonej prątkiem gruźlicy wynosi od 6-10% w ciągu trwania życia. Ryzyko to zwiększają niektóre choroby np. cukrzyca, choroba wrzodowa, alkoholizm, nikotynizm. Dużo większe jest ryzyko zachorowania na ciężką postać gruźlicy osoby zakażonej wirusem HIV. Bardziej predysponowane są również osoby z osłabioną odpornością organizmu, bezdomni, osoby niedożywione, po 65 roku życia oraz pozostające w bliskim i długim kontakcie z osobą chorą.

Źródłem zakażenia jest wyłącznie chory człowiek. Prątki wydobywają się z organizmu chorego w czasie kaszlu, głośnego mówienia, "gromkiego" śmiechu, kichania. Zakażenie gruźlicą następuje najczęściej drogą wziewną – wdychamy do dróg oddechowych rozproszone w powietrzu mikro-kropelki wydzieliny chorego, w której "zawieszone" są prątki. Gruźlica dotyczy najczęściej układu oddechowego lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę.

Gruźlica jest dziś chorobą całkowicie wyleczalną. Warunkiem powrotu do pełni zdrowia jest jednak wczesne wykrycie choroby.

Oto podstawowe objawy, które powinny skłonić każdego do poddania się badaniu lekarskiemu:


Wystąpienie tych objawów nie oznacza, że na pewno mamy gruźlicę. Badaniami rozstrzygającymi o rozpoznaniu tej choroby jest zdjęcie klatki piersiowej oraz badanie bakteriologiczne plowciny.

Przestrzegając higienę i zdrowy tryb życia możemy zapobiegać tej chorobie. Bardzo ważne jest badanie osób z kontaktu z osobą chorą.

Gruźlica jest dziś chorobą, której na pewno nie trzeba się bać, trzeba jednak koniecznie o niej pamiętać.PORADNIA CHORÓB PŁUC i GRUŹLICY

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA PACJENTA - Proszę nacisnąć link

E-PACJENT - REJESTRACJATelefon: 032/ 45 37 144
Centrala szpitala: 032/45 37 110

Harmonogram pracy Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Wodzisławiu Śląskim:
Pielęgniarki : Rejestratorki : Ratownik medyczny : Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy prowadzi leczenie chorych z przewlekłymi chorobami oskrzeli, z astmą oskrzelową, z niewydolnością oddechową i gruźlicą płuc. Poradnia przejmuje chorych po zakończonym leczeniu szpitalnym, zajmuje się badaniem osób z kontaktu z gruźlicą (dorosłych i dzieci). Dostępna pełna baza diagnostyczna dla schorzeń układu oddechowego znajduje się na terenie tutejszego szpitala.

Do dyspozycji pacjentów pozostaje :
Pacjenci do poradni przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej natomiast pacjenci z kontaktu lub podejrzeniem gruźlicy przyjmowani są bez skierowania.
Do Poradni można zarejestrować się telefonicznie, natomiast w ciągu 14 dni od dnia zapisania oryginał skierowania musi zostać dostarczony osobiście, drogą pocztową na adres szpitala lub za pośrednictwem osób trzecich.

Zespół lekarzy przyjmujących w poradni stanowi wysokiej klasy kadrę specjalistów, posiadający duże doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej.

W celu przyjęcia do poradni niezbędne jest:

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia

Proszę nacisnąć aby otworzyć link.


Skierowanie wydane z Poradni na badanie Tomografii Komputerowej ważne jest na terenie całego kraju.

W poradni można wykonać badania:
 • Zdjęcia RTG
 • Dyfuzja
 • Spirometria
 • Bodypletyzmografia
 • USG jamy brzusznej i opłucnej
 • Gazometria
 • EKG

Badania laboratoryjne z zakresu:
 • analityki medycznej
 • bakteriologii w tym prątka gruźlicy
 • cytologii
 • oznaczanie ilości eozynofilów w plwocinie i wymazach z nosa

Materiał do badań laboratoryjnych jest pobierany codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 9.00