Dział Zamówień Publicznych

Tel. 32 45 37 105
e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl

Plan postępowań na rok 2020. : plan_postepowan_2020_skan.pdf

Aktualnie trwające przetargi można sprawdzić klikając w link poniżej.

AKTUALNE PRZETARGI