Dział Zamówień Publicznych

Tel. 32 45 37 104
e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl

Plan postępowań na rok 2020. : plan_postepowan_2020_skan.pdf

Plan postępowań na rok 2021. : plan_postepowan_2021.pdf

Plan postępowań na rok 2021. : plan_postepowan_2021_wersja2.pdf

Plan postępowań na rok 2021. : plan_postepowan_wersja_9_02_12_2021

Plan postępowań na rok 2022. : plan_postepowan_2022

Aktualnie trwające przetargi można sprawdzić klikając w link poniżej.

AKTUALNE PRZETARGI