Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Rozwój sytemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Rozwój sytemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu rozwoju i jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 611 728,79 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 1 349 934,93 zł

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu rozwoju i jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
Do głównych zadań, które umożliwią osiągnięcie celu głównego należą:

 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie i rozliczenie dofinansowania,
 • zakup i wdrożenie oprogramowania,
 • zakup sprzętu informatycznego.

Cel główny umożliwi osiągnięcie następujących korzyści:

 • Wzrost wykorzystania e-usług publicznych w obszarze zdrowia przez społeczeństwo co pozwoli zbliżyć się do wartości wskaźnika na poziomie średniej UE,
 • Ułatwienie dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, poprawa obiegu dokumentacji i informacji,
 • Łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych dzięki skróceniu kolejek do lekarza,
 • Zmniejszenie liczby błędów lekarskich dzięki szybkiemu dostępowi do historii choroby,
 • Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do ważnych informacji dotyczących pacjenta,
 • Zmniejszenie biurokracji oraz kosztów dzięki ograniczeniu liczby dokumentów papierowych i automatyzacji procesów,
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców subregionu zachodniego a tym samym zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.
 • Poprawa jakości i dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, • Poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • Wzrost jakości życia.

PLANOWANE EFEKTY

Długoterminowym efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości usług publicznych w obszarze zdrowia świadczonych przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.