Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Oddział II. Oddział Pulmonologiczny - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Oddział II. Oddział Pulmonologiczny

Oddział posiada Akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenie specjalizacji w zakresie Pulmonologii.

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Jan Cieślicki
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznych
Tel. 0 32 / 45 37 130
Lek. Alicja Szczepańska – za-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznych
Tel. 0 32 / 45 37 129
Lek. Małgorzata Morawska
Specjalista chorób wewnętrznych
Tel. 0 32 / 45 37 129
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Specjalista pielęgniarstwa internistycznego
Beata Weisman
Tel: 32 / 45 37 132
Dyżurka pielęgniarska Punktu Cytostatycznego Tel. 032 / 45 37 127

Oddział II – ilość łóżek 36

Oddział II Pulmonologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

 • astmy oskrzelowej
 • stanów zapalnych płuc i oskrzeli
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i rozedmy płuc
 • chorób nowotworowych układu oddechowego (płuc i opłucnej)
 • płynu w jamie opłucnej
 • zatorowości płucnej
 • chorób śródmiąższowych płuc (m.in. sarkoidozy, włóknienia płuc, alergicznego zapalenia pęcherzyków
 • płucnych,samoistnego włóknienia płuc, pylicy płuc)
 • niewydolności oddychania z wstępną kwalifikacją do domowego leczenia tlenem
 • gruźlicy układu oddechowego i innych narządów
 • chorób alergicznych układu oddechowego
 • nieprawidłowości stwierdzanych w badaniach radiologicznych płuc i śródpiersia
 • przewlekłego kaszlu

Na oddziale wykonywane są następujące procedury specjalistyczne:

 • bronchoskopia, punkcje jamy opłucnej,biopsja transbronchialna i transtorakalna, biopsja opłucnej
 • spirometria z próbą rozkurczową, gazometria, próby wysiłkowe, testy uczuleniowe, pletyzmografia,
 • wstępna kwalifikacja do domowego leczenia tlenem

W trakcie hospitalizacji u pacjentów przeprowadzane są konsultacje onkologiczne, torakochirurgiczne, i radioterapeutyczne.

Oddział posiada Akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenie specjalizacji w zakresie Pulmonologii.

Konsultacje onkologiczne:

 • “ACER” Ilona i Stanisław Klon Spółka Partnerska
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Kabut

Konsultacje torako-chirurgiczne realizowane są przez specjalistów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgi w Bystrej Śląskiej dr n. med. Paweł Rogoziński – specjalista chirurgii klatki piersiowej.

PUNKT CYTOSTATYCZNY

Punkt cytostatyczny funkcjonujący Wojewódzkim Szpitalu Chorób stanowi wydzielone pomieszczenia z oddziału II, zgodnie z ustawą o zasadach bezpiecznej pracy przy przechowywaniu, rozpuszczaniu i podawaniu leków cytostatycznych.

Punkt cytostatyczny obsługuje kadra medyczna dwóch oddziałów – oddziału II i oddziału III. Personel lekarski po zdiagnozowaniu i odpowiednich konsultacjach zleca schemat cyklu chemicznego. Personel lekarski stanowią specjaliści chorób płuc, onkolog kliniczny, specjalista radioterapii onkologicznej oraz lekarz medycyny pracy, dbający o stan zdrowia osób dopuszczonych do pracy z cytostatykami. Natomiast personel pielęgniarski zajmuje się przygotowywaniem i podawaniem leków cytostatycznych.

Pomieszczenia punktu cytostatycznego stanowią salę chorych – 7 łóżek, dyżurkę pielęgniarską z podglądem na salę chorych, łazienkę dla pacjentów i pokój zabiegowy. W pokoju zabiegowym personel pielęgniarski przygotowuje leki cytostatyczne według określonych schematów indywidualnie dla każdego pacjenta.

Pokój zabiegowy został wyposażony w komorę laminarną. Personel pielęgniarski odbył przeszkolenie w zakresie przechowywania, podawania i rozpuszczania leków cytostatycznych w Centrum Onkologii w Gliwicach.