Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim wraz z wprowadzeniem e-usług - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim wraz z wprowadzeniem e-usług

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zakładane główne efekty planowanych działań w projekcie to:

  • Wysoki poziom jakości usług placówek ochrony zdrowia.
  • Wysoki standard infrastruktury zdrowotnej.
  • Ograniczenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne.
  • Podniesienie świadomości i aktywności na rzecz zdrowego stylu życia.
  • Dopasowanie usług zdrowotnych do potrzeb mieszkańców.
  • Aktywność i dobry stan zdrowia mieszkańców regionu, w tym osób starszych.
  • Wysoko wykwalifikowani pracownicy związani ze sferą ochrony zdrowia.
  • Dostępna i wysokiej jakości opieka paliatywna.