Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz adaptację pomieszczeń.

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie na terenie woj. śląskiego zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby układu oddechowego oraz nowotworów płuc przez poprawę jakości i dostępności do zaawansowanej diagnostyki i leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego i nowotworów płuc w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Planowane efekty:

  • skrócenie czasu oczekiwania na badanie bezdechu sennego
  • zmniejszenie kolejki oczekujących na diagnostykę zaburzeń oddychania w przewlekłych chorobach płuc
  • skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę chorób przewlekłych
  • zmniejszenie kolejki oczekujących na diagnostykę nowotworów płuc
  • skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę nowotworów płuc
  • zwiększenie wykrywalności raka w stadium operacyjnym
  • zmniejszenie liczby zabiegów inwazyjnych w wyniku skutecznej diagnostyki

Beneficjent: Wojewódzki Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca

Wkład Funduszy Europejskich: 856 087,53 zł

Całkowita wartość projektu: 1007161,80 zł